Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai เสกให้หายพี่ชายจอมกวน ตอนที่ 1-12 ซับไทย

21 พฤศจิกายน 2020   @admin  
Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai ซับไทย

เรื่องย่อ Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai เสกให้หายพี่ชายจอมกวน ซับไทย

Shi Miao ไม่สามารถทนต่อ Shi Fen พี่ชายที่ขี้เกียจโง่และไม่น่าเชื่อถือของเธอซึ่งอายุมากกว่าเธอหนึ่งปีในโรงเรียนมัธยมปลายเดียวกัน Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai ซับไทย แม้ว่าพี่น้องทั้งสองจะพึ่งพากันได้ แต่แนวโน้มที่รุนแรงของ Shi Miao บวกกับความสามารถพิเศษของ Shi Fen ในการก่อปัญหาทำให้พวกเขาต้องต่อสู้ตลอดเวลา ดังนั้น Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai ซับไทย จึงได้ แต่หวังว่าจะมีคนพาพี่ชายของเธอไป – แม้ว่าเมื่อมีแรงผลักดันเข้ามา Shi Fen ก็พยายามทำในสิ่งที่เขาเชื่อว่าดีที่สุดสำหรับน้องสาวที่น่ารักของเขาเสมอ

ani ni tsukeru kusuri wa nai ตัวละคร

Shi Miao simply cannot stand her lazy, stupid, and unreliable elder brother Shi Fen, who is one year above her at an equivalent highschool . Though the 2 siblings can only depend upon one another , Shi Miao’s violent tendencies combined with Shi Fen’s knack for causing trouble cause them to fight constantly. And so, Shi Miao can only hope that somebody might take her brother away—even though, when push involves shove, Shi Fen always tries to try to to what he believes is best for his cute younger sister.

 

ดูอนิเมะออนไลน์

Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai เสกให้หายพี่ชายจอมกวน ตอนที่ 01

Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai เสกให้หายพี่ชายจอมกวน ตอนที่ 02

Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai เสกให้หายพี่ชายจอมกวน ตอนที่ 03

Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai เสกให้หายพี่ชายจอมกวน ตอนที่ 04

Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai เสกให้หายพี่ชายจอมกวน ตอนที่ 05

Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai เสกให้หายพี่ชายจอมกวน ตอนที่ 06

Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai เสกให้หายพี่ชายจอมกวน ตอนที่ 07

Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai เสกให้หายพี่ชายจอมกวน ตอนที่ 08

Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai เสกให้หายพี่ชายจอมกวน ตอนที่ 09

Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai เสกให้หายพี่ชายจอมกวน ตอนที่ 10

Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai เสกให้หายพี่ชายจอมกวน ตอนที่ 11

Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai เสกให้หายพี่ชายจอมกวน ตอนที่ 12

Tags: